guifi.net

Efraín Foglia es miembro de guifi.net (socio fundador) y exo.cat (socio fundador y miembro de la junta).
Es promotor del modelo de Red Abierta en el la ciudad de Barcelona, Latinoamérica y el Reino Unido.

guifi.net: es una plataforma colaborativa de innovación, investigación y desarrollo que promueve y fomenta la creación de redes e infraestructuras abiertas de comunicación. Estado actual de la red abierta.

exo.cat: L’associació per a l’expansió de la xarxa oberta (exo), aglutina a comunitats, entitats i persones amb l’objectiu de realitzar una xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral i transmetre el coneixement i la tecnologia a la població en general.
Està profundament lligada al projecte guifi.net pel que es regeix pels mateixos principis i dóna suport a la fundació per la xarxa oberta, lliure i neutral guifi.net.
web de la exo